dnes je 22.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

201/2022 Z.z., Zákon o výstavbe

201/2022 Z. z.
ZÁKON
z 27. apríla 2022
o výstavbe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Prvá hlava
Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) postup prípravy, zhotovovania, zmien, užívania a odstraňovania stavieb,
b) práva a povinnosti osôb uskutočňujúcich činnosti vo výstavbe a
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy vo výstavbe.
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na
a) terénne úpravy,
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.