dnes je 15.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

39/2013 Z.z., Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.4.2024

39/2013 Z.z.
zákon
z 31. januára 2013
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
484/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
58/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa § 9, § 18 a poznámky pod čiarou
79/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
262/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 47 novelizačných bodov
148/2017 Z.z.
1. 7. 2017
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 3
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 7
193/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
312/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
460/2019 Z.z.
27. 12. 2019
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
74/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa § 40g
218/2020 Z.z.
5. 8. 2020
dopĺňa § 40g
46/2020 Z.z.
6. 2. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
372/2021 Z.z.
1. 11. 2021
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
69/2023 Z.z.
1. 4. 2023
mení 2 novelizačné body
146/2023 Z.z.
1. 7. 2023
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
272/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.