dnes je 26.5.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

555/2005 Z.z., Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.4.2024

555/2005 Z.z.
ZÁKON
z 8. novembra 2005
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
277/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
277/2015 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 9e
144/2017 Z.z.
15. 6. 2017
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 9d a poznámku pod čiarou
96/2019 Z.z.
1. 5. 2019
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
378/2019 Z.z.
10. 3. 2020
mení a dopĺňa 36 novelizačných bodov
90/2020 Z.z.
25. 4. 2020
dopĺňa § 14ad
205/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.
§ 2
Postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.