dnes je 26.5.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

51/1988 Zb., Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení účinnom k 1.9.2019

51/1988 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. apríla 1988
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
499/1991 Zb.
1. 1. 1992
mení, 51 novelizačných bodov
154/1995 Z.z.
1. 9. 1995
mení, 31 novelizačných bodov
58/1998 Z.z.
1. 6. 1998
mení, 13 novelizačných bodov
533/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení, 74 novelizačných bodov
577/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 92 novelizačných bodov
292/2007 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
dopĺňa § 4a, § 46a a poznámky pod čiarou
145/2010 Z.z.
1. 5. 2010
dopĺňa § 18
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
dopĺňa § 46b a prílohu
350/2012 Z.z.
23. 11. 2012
mení a dopĺňa § 36g
58/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
314/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
315/2016 Z.z.
1. 8. 2017
dopĺňa § 4b
142/2017 Z.z.
15. 6. 2017
dopĺňa § 19
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 4a a poznámku pod čiarou
241/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 4a a § 4b
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§ 1
Účel zákona
(1) Účelom tohto zákona je ustanoviť podmienky vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom najmä z hľadiska racionálneho využívania ložísk nerastov, bezpečnosti práce a prevádzky, ochrany
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.