dnes je 15.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

5/2004 Z.z., Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2024

5/2004 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
585/2004 Z.z.
1. 12. 2004
mení § 49, § 57, § 49 a dopĺňa, § 57, §72
614/2004 Z.z.
25. 11. 2004
mení § 34 a dopĺňa, §34, § 36
1/2005 Z.z.
1. 2. 2005
mení §21, § 21 a dopĺňa, nová poznámka č. 22a)
82/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení 39 novelizačných bodov
528/2005 Z.z.
1. 1. 2006
dopĺňa § 13 a § 52
573/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení 95 novelizačných bodov
310/2006 Z.z.
1. 8. 2006
dopĺňa § 34, § 36 a nový § 72b
693/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení § 21, § 22 a dopĺňa nový § 72c
561/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 54
139/2008 Z.z.
1. 5. 2008
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov
139/2008 Z.z.
1. 9. 2008
dopĺňa § 50b, § 50c
233/2008 Z.z.
1. 7. 2008
mení a dopĺňa § 22
263/2008 Z.z.
1. 8. 2008
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
460/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
562/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
49/2009 Z.z.
1. 3. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
49/2009 Z.z.
31. 12. 2010
stráca účinnosť § 50e až § 50h
49/2009 Z.z.
31. 12. 2011
stráca účinnosť § 50d
108/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
266/2009 Z.z.
7. 7. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
463/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
594/2009 Z.z.
15. 1. 2010
mení a dopĺňa § 21 a § 22
52/2010 Z.z.
1. 3. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
373/2010 Z.z.
23. 9. 2010
dopĺňa § 50 a § 72
373/2010 Z.z.
1. 12. 2010
dopĺňa § 72
373/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
120/2011 Z.z.
1. 6. 2011
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
231/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení a dopĺňa § 53d
257/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa § 29, § 30 a § 31
468/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa §50j, § 72s
324/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 12, § 13 a § 18
96/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 195 novelizačných bodov
308/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
15. 11. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
417/2013 Z.z.
1. 1. 2014
Ruší čl. IV
436/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 67
495/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
310/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
311/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
14/2015 Z.z.
1. 3. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
336/2015 Z.z.
15. 12. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
353/2015 Z.z.
31. 12. 2015
mení §70
353/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
353/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 70 a § 72y
378/2015 Z.z.
2. 1. 2016
mení a dopĺňa § 6, § 36 a poznámky pod čiarou
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 5
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
310/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
81/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 57 novelizačných bodov
81/2017 Z.z.
1. 10. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
81/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa § 34 a poznámku pod čiarou
82/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
57/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení 6 novelizačných bodov
63/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 62
64/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
108/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení, dopĺňa a vypúšťa 12 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
112/2018 Z.z.
1. 1. 2021
mení dopĺňa 5 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
376/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa § 63 a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení § 29, § 53e a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
223/2019 Z.z.
1. 9. 2019
dopĺňa § 6
374/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
225/2019 Z.z.
1. 7. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
63/2020 Z.z.
27. 3. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
66/2020 Z.z.
4. 4. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
95/2020 Z.z.
25. 4. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
127/2020 Z.z.
21. 5. 2020
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
264/2020 Z.z.
29. 9. 2020
dopĺňa § 72ap
9/2021 Z.z.
19. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
76/2021 Z.z.
1. 3. 2021
dopĺňa § 72ar
215/2021 Z.z.
1. 3. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
310/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
480/2021 Z.z.
16. 12. 2021
dopĺňa § 72ara
82/2022 Z.z.
1. 4. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
92/2022 Z.z.
30. 3. 2022
mení a dopĺňa 5 novelizačné body
101/2022 Z.z.
1. 4. 2022
dopĺňa § 67
112/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
113/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
426/2022 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa 2 novelizačné body
430/2022 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa 2 novelizačné body
488/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 159 novelizačných bodov
488/2022 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
65/2023 Z.z.
28. 2. 2023
mení 3 novelizačné body
65/2023 Z.z.
1. 4. 2023
mení § 54
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.
DRUHÁ ČASŤ
ÚČASTNÍK PRÁVNEHO VZŤAHU
§ 2
(1) Účastník právneho vzťahu na účely tohto zákona je
a) orgán štátnej správy,
b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „ústredie”),
c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „úrad”),
d) samosprávny kraj,
e) obec,
f) občianske združenie, nezisková organizácia a nadácia podľa osobitných
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.