dnes je 15.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

283/2002 Z.z., Zákon o cestovných náhradách, v znení účinnom k 30.7.2020

283/2002 Z.z.
ZÁKON
zo 16. mája 2002
o cestovných náhradách
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
530/2004 Z.z.
1. 11. 2004
dopĺňa nový § 37a
81/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení, 62 novelizačných bodov
312/2005 Z.z.
15. 7. 2005
mení § 6 ods. 1
348/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení § 6
475/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 76 novelizačných bodov
151/2010 Z.z.
1. 7. 2010
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
151/2010 Z.z.
1. 1. 2011
dopĺňa § 26a a § 26b
548/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení § 14
503/2011 Z.z.
1. 2. 2012
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
503/2011 Z.z.
1. 7. 2012
mení a dopĺňa § 24 a § 38d
14/2015 Z.z.
1. 3. 2015
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
318/2018 Z.z.
30. 11. 2018
mení a dopĺňa § 13, § 19, § 24 a § 38f
307/2019 Z.z.
30. 7. 2020
mení a dopĺňa § 6 ods. 1
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení (ďalej len „náhrada”) pri pracovných cestách, pri dočasnom pridelení na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi1aa) (ďalej len „dočasné pridelenie”), pri vyslaní do členského štátu Európskej únie (ďalej len
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.