dnes je 14.4.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

58/2014 Z.z., Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

58/2014 Z.z.
ZÁKON
zo 4. februára 2014
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
331/2015 Z.z.
2. 12. 2015
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 39, § 40 a § 42
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 25 a poznámku pod čiarou
220/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona a rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície,
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.