dnes je 14.4.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

513/2009 Z.z., Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.12.2020

513/2009 Z.z.
zákon
z 28. októbra 2009
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 34, § 36 a poznámku pod čiarou
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
402/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
432/2013 Z.z.
1. 2. 2014
mení a dopĺňa 46 novelizačných bodov
152/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa prílohu č. 3 a prílohu č. 15
259/2015 Z.z.
1. 12. 2015
mení a dopĺňa 113 novelizačných bodov
259/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 54
282/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 29 a § 112d
316/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 4
351/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
288/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa § 28 a § 111
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 110 a poznámku pod čiarou
55/2019 Z.z.
15. 3. 2019
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
55/2019 Z.z.
16. 6. 2020
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
146/2019 Z.z.
30.6.2019
dopĺňa § 30 a § 112f
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení § 34 a poznámky pod čiarou
311/2020 Z.z.
1. 12. 2020
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) druhy dráh a pravidlá ich výstavby a prevádzky,
b) schvaľovanie typov dráhových vozidiel a povoľovanie ich prevádzky,
c) prevádzku určených technických zariadení a oprávnenia na vykonávanie určených
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.